Publiczne Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi SPSK
w Czarnym Dunajcu
34-470 Czarny Dunajec
ul. Kmietowicza 2
tel: 18 26 57 670
e-mail: ploczarnydunajec@spsk.info.pl