NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY:

Imię i nazwisko
dyrektor, pedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel wspomagający
mgr Teresa Dziwisz
 

religia

 

mgr Krzysztof Kowalczyk
 

j. polski, gwara w j. polskim

 

mgr Agnieszka Król
historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, ekonomia w praktyce, podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Tadeusz Łaś
 

 

j. angielski

 

mgr Halina Różańska
 

j. niemiecki

 

mgr Joanna Chmielewska
matematyka mgr inż. Wiesław Borowicz 

mgr Albina Czesak

 

 

geografia, przyroda (wątek geografia)

 

mgr Agata Brzuchacz
 

biologia, przyroda (wątek biologia), chemia, przyroda (wątek chemia)

 

mgr Renata Maliwiecka
 

fizyka, przyroda (wątek fizyka)

 

mgr Dariusz Basiński
 
 

informatyka

 

mgr Monika Czapla
 

wychowanie fizyczne

 

mgr Szyman Lenart
 

edukacja do bezpieczeństwa

 

mgr Stanisław Papuga
 

wiedza o kulturze

 

mgr Barbara Balicka
 

nauczyciel wspomagający

 

mgr Katarzyna Pistoia
 

wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel wspomagający

 

mgr Paulina Pawlak-Kott
 

nauczyciel wspomagający

 

mgr Jolanta Macioł
 

biblioteka

 

mgr Paulina Lachendro
 

rehabilitacja

 

mgr Katarzyna Turaj